ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 

A jelen tájékoztatóban (Általános Szerződési Feltételek, továbbiakban ÁSZF) rögzített szabályokat a jegy megvásárlásával a jegy birtokosa elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti általánosságban, valamint a rendezvényen való részvétel során. A jegy ellenértékének megfizetésével és a jegy rendezvényszervezők általi átadásával a felek szerződéses jogviszonyba lépnek egymással. 

 

– Belépőjegyek és jegyvásárlás

 

Elektronikus úton történő jegyvásárlás: online jegyvásárlás a rendezvény weboldalán keresztül lehetséges. A szükséges adatok megadását követően a látogató által megadott e-mail címre küldött e-mailes értesítőben kapja meg a jegyvásárlási és átvételi tudnivalókat.

 

Személyes jegyvásárlás: a rendezvényszervezők a személyes jegyvásárlásra a honlapon megadott helyszínen biztosítanak lehetőséget az ott feltüntetett időtartamban és a jegyrendelést követően küldött e-mailes értesítőben foglalt feltételekkel.

 

A megvásárolt Elektronikus jegy(ek) a rendezvényre való egyszeri belépésre jogosítanak. A látogató belépőjegyét köteles a belépéskor bemutatni és megőrizni a rendezvény végéig.

A szektorokon belül a megvásárolt jegyek adott helyre szólnak, így könnyítve az érkezési időtől független helyfoglalást.

 

Az E-Jegy egy teljes értékű elektronikus jegy. Az E-Jegyen lévő számsor és vonalkód a rendeléseddel kapcsolatos összes információt tartalmazza. A vonalkódot a rendezvény helyszínén belepéskor elektronikusan ellenőrizzük. Kapunyitás 18.00 órától.

Semmilyen körülmények között ne engedd, hogy bárki másolatot készítsen erről a jegyről! Mivel a vonalkód leolvasó rendszer nem lát különbséget az eredeti és a másolt vonalkód között, ezért mindig az ELSŐ lehúzott E-Jegyet fogadjuk el eredeti jegynek! Minden további, azonos vonalkóddal rendelkező E-Jegy-et érvénytelennek tekintünk!

Semmilyen körülmények között ne engedd, hogy bárki másolatot készítsen erről a jegyről! Mivel a vonalkód leolvasó rendszer nem lát különbséget az eredeti és a másolt vonalkód között, ezért mindig az ELSŐ lehúzott E-Jegyet fogadjuk el eredeti jegynek! Minden további, azonos vonalkóddal rendelkező E-Jegy-et érvénytelennek tekintünk!

 

– Magatartási szabályok, házirend és biztonsági intézkedések

 

A rendezvény látogatója köteles betartani az intézmény házirendjét és a biztonsági rendszabályokat.

A rendezvényt mindenki a saját felelősségére látogathatja.

A rendezőség mindent megtesz a rendezvény biztonságos lebonyolítása érdekében, de a látogatók esetleges felelőtlen magatartása miatt bekövetkező károkért semmilyen felelősséget nem vállal.

 

A rendezvény területére tilos behozni bármilyen üveget, palackot, esernyőt, bármilyen fegyvert, láncot, szúró-, vágó- vagy robbanóeszközt, illetve más, a rendőrség által veszélyesnek ítélt tárgyat.

 

Alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt álló személy a rendezvényt még érvényes belépőjeggyel sem látogathatja és ilyen esetben a rendezőség kártérítésre nem kötelezhető.

 

– Kép- és hangrögzítés

 

A rendezvény ideje alatt a fellépőkről kép- és hangfelvétel készítése nem megengedett!

A rendezvényt látogató tudomásul veszi, hogy a rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen bármely látogató feltűnhet, de semmilyen követeléssel nem élhet a szervezőkkel, a felvétel készítőivel, illetve annak jogos felhasználójával szemben.

 

– Időpont- és helyszínváltozás, a rendezvény elmaradása

 

A rendezvényszervezők fenntartják az esetleges időpont- és helyszínváltozás jogát. Amennyiben időpont- és/vagy helyszínváltozásra kerül sor, a megvásárolt jegyek az új helyszínre és/vagy időpontra érvényesek az ÁSZF rendelkezései szerint. Időpont- és/vagy helyszínváltozás esetén a szervezők a weboldalon és a Facebook-oldalon is közzéteszik a változásokat.

 

A rendezvény elmaradása esetén a jegyek a rendezvényszervező által megadott helyszíneken és jogvesztő határidővel válthatók vissza. A visszaváltás részleteiről a látogató a rendezvényszervezőnél tájékozódhat, annak részleteit a rendezvényszervező a weboldalon is közzéteszi. A látogató a jegy árán kívül semmilyen egyéb követeléssel vagy kártérítési igénnyel nem léphet fel a rendezvényszervezőkkel szemben.

 

Egyéb esetekben a jegy cseréjére és visszaváltására nincs mód.

 

– Adatvédelmi rendelkezés

A megrendelés és vásárlás során a látogató által megadott adatokat Rendezvénszervező az adatvédelmi törvénynek (2011. évi CXII.) megfelelően bizalmasan kezeli, kizárólag a saját céljaira használja fel  és harmadik félnek nem adja át.